• Þjóðbraut 1, 300 Akranes
 • Mán - Fim: 8:00 - 16:00, Föstudaga 08:00 - 15:15
12
Feb

Kosning: Nýr kjarasamnningur sjómanna 12.-16. febrúar

Í dag, 12. febrúar kl. 12:00 til 16. febrúar kl.15:00 stendur yfir kosning á nýjum samningi sjómanna.

Athugið að hver einstaklingur getur aðeins kosið einu sinni og því ekki hægt að breyta atkvæðinu eftir að búið er að kjósa.

Því er mikilvægt að sjómenn kynni sér samninginn vel áður en þeir kjósa.

Hér er má sjá kynningu á samningi.

Hér má sjá samninginn í heild sinni.

 

Samningurinn er byggður á þeim samningi sem felldur var í fyrra en búið er að taka tillit til þeirra atriða sem gagnrýnd voru í fyrri samningi.

Hér er linkur á rafræna kosningu.

 

07
Feb

Kjarasamningur sjómanna, - kosningar

Nýr kjarasamningur á milli Sjómannasambands Íslands og Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi (SFS) var undirritaður í gær í húsnæði Ríkissáttasemjara. Samningar á milli aðila hafa verið lausir frá árinu 2019. Árið 2023 var nýr kjarasamningur felldur í atkvæðagreiðslu sjómanna.
Samningaviðræður um nýjan samning hafa staðið yfir síðustu mánuði. Í þeim viðræðum var lögð mikil áhersla á að taka tillit til þeirra athugasemda og gagnrýni sem fram kom í umræðum um samninginn á síðasta ári og hefur það gengið eftir í helstu atriðum.

Í nýja samningnum er binditími samningsins styttur verulega eða úr 10 árum í 5 ár. Það felur í sér að sjómenn geta sagt samningnum upp eftir 5 ár og svo aftur eftir 7 ár. Þetta er gundvallarbreyting á samningnum.

Önnur mikilvæg breyting er að grein 1.39 í samningnum hefur verið breytt. Tekið er út að samningsbundinn gerðardómur leysi úr ágreiningi sem komið getur upp milli aðila vegna ákvæðisins. Í staðinn skipa samningsaðilar hlutlausa óvinhalla nefnd sem hefur það hlutverk. Ef ekki næst samkomulag um nefndarmenn mun Ríkissáttasemjari koma að skipan nefndarmanna.

Þá má finna mikilvæga breytingu um ísun yfir kör sem fara í gáma til sölu erlendis og verður sú ísun ekki á hendi skipverja nema í neyðartilvikum, samkvæmt nýjum samningi. Útgerðarmenn eiga að semja við löndunargengi á staðnum um að ísa yfir körin sem fara í gámana, eigi skipverjar frí við löndun skv. kjarasamningi. Ef sjómenn sjá um yfirísun sjálfir í neyðartilfellum fár þeir greidda yfirvinnu fyrir.

Í samningunum nú er að finna sambærilegt ákvæði og var í síðasta samningi um að framlag í lífeyrissjóð geti hækkað úr 12,0% í 15,5% en sjómenn hafa þó val um þetta atriði.

Sjómenn fá 400.000 króna eingreiðslu frá útgerðarfyrirtækjum ef samningur verður samþykktur. Þetta er viðbót frá fyrri samningi sem skiptir máli. Kemur til greiðslu 1. mars 2024.

Desemberuppbót kemur inn í samninginn þann 15. desember 2028. Miðað verður við 160 lögskráningardaga á ári.

Kynningarglærur er hægt að nálgast hér

Nánari upplýsingar um kjarasamningana má finna á vefsvæði Sjómannasambandsins og facebooksíðu sambandsins www.ssi.is og https://www.facebook.com/sjomannasamband

Nú að lokinni undirritun verða samningarnir kynntir fyrir félagsmönnum og að því loknu hefst rafræn atkvæðagreiðsla 12. febrúar kl. 12:00 og lýkur föstudaginn 16. febrúar kl. 15:00

06
Feb

Greitt úr félagsmannasjóði

Nú hefur verið greitt út úr félagsmannasjóði en þetta er í fjórða sinn sem greitt er úr sjóðnum. Í síðasta kjarasamningi Verkalýðsfélags Akraness við Samband íslenskra sveitarfélaga var samið um að Akraneskaupstaður, Hvalfjarðarsveit og hjúkrunar- og dvalarheimilið Höfði greiddu sem nemur 1.5% af heildarlaunum starfsmanna sinna í þennan sérstaka sjóð. Útgreiðsla úr sjóðnum á samkvæmt samningnum að eiga sér stað 1. febrúar ár hvert.

Í þetta sinn nam greiðslan úr sjóðnum 34 milljónum og voru það 670 félagsmenn sem fengu greitt. Í heildina hafa því verið greiddar um 109 milljónir úr sjóðnum frá upphafi. Bréf voru send til þeirra félagsmanna sem fengu greiðslu úr sjóðnum og þar kom fram sú upphæð sem viðkomandi fékk en hún er eins og áður sagði 1.5% hlutfall af launum síðasta árs.

29
Jan

Breyttar reglur fræðslusjóða frá 1. janúar 2024

Landsmennt - Ríkismennt - Sveitamennt hafa breytt reglum vegna einstaklingsstyrkja úr sjóðunum.

Sjá nánar í frétt á heimasíðu fræðslusjóðanna landsmennt.is

Landsmennt:

Hlutfall styrka til einstaklinga hækkar úr 80% í 90% að hámarki 130.000 kr.

Ríkismennt og Sveitamennt:

Hlurfall styrkja til einstaklinga hækkar úr 80% i 100% að hámarki 130.000 kr.

Allir sjóðirnir þrír bjóða nú upp á félagsmenn geta nýtt uppsafnaðan styrk vegna tveggja eða þriggja ára, vegna eins samfells náms eða námskeiðs. 

Breytingar eiga við um nám sem hefst eftir 1. janúar 2024

17
Jan

Staða kjaraviðræðna

Mikil fundahöld hafa verið undanfarið um nýjan kjarasamning á hinum almenna vinnumarkaði sem svokölluð breiðfylking verkalýðshreyfingarinnar kemur að. Þar eru undir Starfsgreinasamband Íslands, Efling, Landssamband verslunarmanna og Samiðn. Markmið þessara aðila er eins og áður hefur komið fram í fréttum að ganga frá hófstilltum kjarasamningum sem byggjast upp á að ná niður vöxtum og verðbólgu sem hafa leikið íslenskt launafólk og heimili afar grátt um árabil. Viðræðurnar til þessa hafa gengið ágætlega þó morgunljóst sé að ýmis ljón séu ennþá á veginum. Lýtur það helst að skilningi á því að launafólk hefur orðið fyrir miklum kostnaðarauka á öllum sviðum rekstrarútgjalda sinna og skilningi aðildarfyrirtækja Samtaka atvinnulífsins á að halda þurfi aftur af verðlagi hér á landi, meðal annars með því að stilla öllum verðlags- og gjaldskrárbreytingum í hóf.

Vissulega hafa fjölmargir aðilar, til dæmis sveitarfélög, tilkynnt að ef takist að ganga frá kjarasamningi á hinum almenna vinnumarkaði út frá þessum markmiðum þá muni þau endurskoða sínar gjaldskrár og einnig hafa nokkur fyrirtæki eins og Byko tilkynnt verðfrystingu í allt að 6 mánuði ef samningar nást. Einnig hafa Hagar tilkynnt að þeir hafi beint því til sinna birgja að ef þeir geti ekki útskýrt hækkanir með afgerandi hætti þá muni fyrirtækið taka umræddar vörur úr hillum fyrirtækisins. Þetta eru gríðarlega sterk og skýr skilaboð og sýnir mikilvægi þess að þetta verkefni takist enda ljóst að hægt er að auka ráðstöfunartekjur launafólks með margvíslegum hætti öðrum en breytingum á launalið samninganna.

Við hinsvegar bíðum eftir svari frá stjórnvöldum, svari sem lýtur að því að endurreisa þurfi tilfærslukerfin, það er að segja barnabætur, vaxtabætur og húsaleigubætur. Það er kostnaður sem nemur 24 milljörðum en það er grunnforsendan fyrir því að hægt verði að fara þessa vegferð. Á formaður von á að heyra frá stjórnvöldum hvað það varðar fyrir lok þessarar viku.

Það er vissulega ágreiningur til staðar um launaliðinn en samningsaðilar eru til þessa sammála því að finna sameignilegan flöt á því vandamáli en það mun skýrast í dag að mati formanns hvort það takist eða ekki. Það er mikilvægt að samningsaðilar báðir átti sig á mikilvægi þess að þetta verkefni takist en þó er rétt að geta þess að það er skýlaus krafa af hálfu áðurnefndra aðila að það verði skýr endurkoðunarákvæði í samningnum. Meðal annars sem lúta að verðbólgumarkmiðum og lækkun vaxta. Án slíkra ákvæða verður ekki hægt að ganga frá kjarasamningum enda ætlar launafólk eitt og sér ekki að axla þá ábyrgð að ganga hinn hófstillta veg ef aðrir hafa ekki í hyggju að feta þá vegferð.

12
Jan

Staða launafólks 2024

Information in English and Polish below

Félagsmenn eru hvattir til að taka þátt í könnun sem framkvæmd er af Vörðu-Rannsóknastofnun vinnumarkaðarins og er ætluð félögum í aðildarfélögum Alþýðusambands Íslands (ASÍ) og BSRB.

Könnunin er nú framkvæmd fjórða árið í röð og er markmið hennar að varpa ljósi á fjárhagslega stöðu og heilsu launafólks á Íslandi

Könnunin er aðgengileg á mínum síðum sem krefst innskráningar með rafrænum skilríkum.

 

English

The survey is conducted by Varða - Labour Market Research Institute, now for the fourth year in a row. The survey provides important information about the current situation in the labour market, especially regarding financial standing and health. The survey outcome will help us analyse the current situation among workers in Iceland, and help us fight for better living standards. 

It only takes about 15 minutes to answer, and answers cannot be traced back to individual respondents. The questions relate to your financial standing, wellbeing, health, and housing market situation.

You can start the survey here:  My pages

Varða manages all aspects of this survey, from designing the questions, setting up and conducting the survey, and processing the outcomes.

 • The survey can be completed through a mobile, a tablet or a computer.
 • The survey is available in three languages; Icelandic, English and Polish.
 • Three participants will win a 40,000 ISK gift card.
 • The survey closes on Wednesday, 17 January.
 • The survey is non-personally identifiable. Participants are invited to participate in a lottery through a separate link, and answers to the survey questions cannot be linked to participation in the lottery.

We encourage all our members to participate in the survey. Your input will help provide a broad outcome which will help us shape and support the labour movement’s cause

Polski

Ankieta jest przeprowadzana przez Varða – Instytut Badań Rynku Pracy – już czwarty rok z rzędu. Ankieta stanowi istotny element w gromadzeniu informacji o sytuacji na rynku pracy, szczególnie dotyczących warunków finansowych oraz zdrowia. Jego wyniki pomogą nam w analizie sytuacji osób pracujących w Islandii oraz w walce o lepsze warunki życiowe.

Wypełnienie kwestionariusza zajmie zaledwie ok. 15 minut. Pytania dotyczą sytuacji finansowej, samopoczucia, stanu zdrowia, wypalenia zawodowego oraz łamania praw na rynku pracy.

Ankietę można znaleźć w tym miejscu:  Moich stronach (Mínar síður).

Przeprowadzeniem ankiety zajmuje się w całości Instytut Varða, który jest odpowiedzialny za ułożenie pytań, skład, realizację oraz przetworzenie odpowiedzi.

 • Ankieta zostanie udostępniona na dwa tygodnie, a odpowiedzi będzie można udzielać przez telefon, tablet lub komputer.
 • Kwestionariusz będzie można wypełnić w trzech językach: islandzkim, angielskim i polskim.
 • Trzech uczestników otrzyma bon w wysokości 40 000 kr.
 • Ankieta będzie dostępna od czwartku 4 stycznia do środy 17 stycznia.
 • Ankieta jest anonimowa. Loteria, w której uczestnicy będą mogli wziąć udział, znajduje się pod innym linkiem i nie ma możliwości powiązania odpowiedzi z ankiety z udziałem w loterii.

Zachęcamy wszystkich członków związku do wzięcia udziału w ankiecie, ponieważ bardzo istotne jest uzyskanie opinii jak największej liczby osób, aby jak najlepiej wykorzystać wyniki do sformułowania i wsparcia żądań związków zawodowych.

 

Fréttir

Style Switcher
Layout Style
Predefined Colors
Background Image