• Þjóðbraut 1, 300 Akranes
  • Mán - Fim: 8:00 - 16:00, Föstudaga 08:00 - 15:15

Réttindi hjá Sjúkrasjóði Verkalýðsfélags Akraness

Félagsmenn í Verkalýðsfélagi Akraness njóta fjölbreyttra réttinda hjá sjúkrasjóðnum í samræmi við reglugerð hans.

Hægt er að lesa reglugerð sjúkrasjóðs í heild sinni hér, og bótareglur sjóðsins hér.
Sótt er um greiðslur á sérstökum eyðublöðum sem hægt er að fá hér eða hjá skrifstofu félagsins.

 

100% réttindi til styrkja úr sjúkrasjóði skv. gr. 12.10 eru miðuð við greidd iðgjöld af lægsta taxta skv. kjarasamningi SGS við SA síðastliðna 12 mánuði. Þeir sem hafa greitt minna eiga rétt á styrk í hlutfalli við greidd iðgjöld.

Félagsmaður þarf að vera greiðandi í sjóðinn þegar sótt er um.

Félagsmenn sem áunnið hafa sér réttindi til styrkja úr sjúkrasjóði skv. gr. 12.10 þegar nám hefst viðhalda réttindum sínum með atvinnuþátttöku samhliða námi. Horft er til þess að greidd séu iðgjöld í 6 mánuði á hverjum 12 mánuðum, um getur verið að ræða sumarstörf eða árstíðarbundin störf. 

 

Styrkir eru greiddir út í lok þess mánaðar sem sótt er um.

Gögn sem skila þarf ásamt umsókn er staðfest greiðslukvittun ásamt reikningi sem er á kennitölu umsækjanda. 

Athugið að kvittun/millifærsla úr heimabanka ein og sér telst ekki fullnægjandi.

 

Helstu réttindi eru:

Fæðingarstyrkur - kr. 155.000

Styrkur allt að 155.000 kr. Um er að ræða sjálfstæðan rétt félagsmanns vegna fæðingar hvers barns. Skilyrði er að greitt hafi verið í samfellt í sjóðinn í a.m.k. síðustu 6 mánuði..Framvísa þarf fæðingarvottorði

(1. maí 2023 hækkaði styrkurinn í 155.000 kr.)

Sjúkraþjálfun, sjúkranudd, meðferð hjá kírópraktor - kr. 50.000
Glasa- og tæknifrjóvgun, ættleiðing - kr. 100.000
Heilsufarsskoðun - kr. 50.000
Gleraugnastyrkur/ Linsustyrkur - kr. 70.000
Heyrnartækjastyrkur - kr. 100.000
Heilsuefling - kr. 50.000
Viðtalsmeðferð - kr. 50.000
Göngugreining - kr. 10.000
Sjúkradagpeningar - kr. 700.000
Alvarleg veikindi barna - kr. 700.000
Alvarleg veikindi maka - kr. 700.000
Dánarbætur - kr. 450.000
Námsstyrkur - kr. 130.000

• Fullgildir félagsmenn eiga rétt á sjúkradagpeningum eftir að samningsbundinni kaupgreiðslu lýkur frá atvinnurekenda. Dagpeningar skulu að viðbættum bótum almannatrygginga, greiðslum úr slysatryggingu launafólks eða annarri lögbundinni tryggingu, ekki nema lægri fjárhæð en 80% af meðaltali þeirra heildarlauna sem iðgjald hefur verið greitt af á síðustu 6 mánuðum. Hámark dagpeninga er kr. 700.000.

• Ef um veikindi maka eða barna er að ræða er hægt að sækja um styrk til stjórnar sjúkrasjóðs vegna vinnutaps af þeim völdum.

• Fæðingarstyrkur greiðist til félagsmanna sem eignast börn. Fæðingarstyrkurinn kr. 155.000. Félagsmenn eiga sjálfstæðan rétt til þessa styrks, óháð því hvort báðir foreldrar séu félagsmenn. Félagsmaður þarf að vera greiðandi þegar sótt er um og hafa greitt samfellt í a.m.k. 6 síðustu mánuði.

• Styrkur vegna glasa-, tæknifrjóvgunar eða ættleiðingar kr. 100.000,  í eitt skipti.

• Greiðsla vegna heilsufarsskoðunar (t.d. krabbameinsskoðun, skoðun hjá Hjartavernd, speglanir, ómskoðun, tannlækningar) Greitt er 50% af kostnaði að hámarki kr. 50.000 á 12 mánaða tímabili. Skilyrði er að greitt hafi verið í sjóðinn samfellt í a.m.k. 12 síðustu mánuði.

• Gleraugnastyrkur pr. félaga á 24 mánaða tímabili. Greitt er 50% af reikningi þó að hámarki kr. 70.000. Skilyrði er að greitt hafi verið í sjóðinn samfellt í a.m.k. 12 síðustu mánuði. Heimilt er að nýta þennan styrk vegna linsukaupa og sjónþjálfunar auk gleraugnakaupa. Heimilt er að nýta þennan styrk til laseraðgerða á auga og er þá greitt 50% af reikningi að hámarki kr. 70.000 á hvort auga (samtals kr. 140.000). Gleraugnastyrk er hægt að nýta fyrir barn félagsmanns. 50% af reikningi að hámarki kr. 25.000 á 12 mánaða tímabili.

 

• Heyrnartækjastyrkur pr. félaga á 36 mánaða tímabili. Greitt er 50% af reikningi að hámarki kr. 100.000,- Skilyrði er að greitt hafi verið í sjóðinn samfellt í a.m.k. 12 síðustu mánuði. Upphæð miðast við tæki í annað eyra og tvöfaldast sé þörf á tveimur tækjum.

• Heilsueflingarstyrkur pr. félaga á 12 mánaða tímabili. Greitt er 50% af reikningi þó að hámarki kr. 50.000. Skilyrði er að greitt hafi verið í sjóðinn samfellt í a.m.k. 12 síðustu mánuði.

• Styrkur vegna sjúkraþjálfunar, sjúkranudds, meðferðar hjá kírópraktor. Greitt er 50% af reikningi að hámarki kr. 50.000 á 12 mánaða tímabili. Meðferðaraðila ber að hafa löggildingu í sínu fagi.

• Sama rétt eiga elli- og örorkulífeyrisþegar vegna sjúkraþjálfunar/sjúkranudds í eitt skipti, þ.e. 50% af reikning að hámarki kr. 50.000 einu sinni. Heimilt er að nýta þennan rétt í eitt skipti til greiðslu dvalar á heilsu- og hjúkrunarheimilum sem bjóða upp á sjúkraþjálfun/ sjúkranudd.

• Sjúkrasjóður veitir dánarbætur  vegna fráfalls félagsmanns frá kr. 78.452 til kr. 450.000 skv. grein 12.4 í reglugerð sjúkrasjóðs.

• Styrkur vegna viðtalsmeðferðar hjá sálfræðingum / fjölskylduráðgjöfum. á 12 mán. tímabili. Greitt er 50% af reikningi að hámarki kr. 50.000. 

• Styrkur vegna göngugreiningar og innleggjakaupa á 12 mánaða tímabili. Greitt er 50% af reikningi að hámarki kr. 10.000.

Uppfært í febrúar 2024

Style Switcher
Layout Style
Predefined Colors
Background Image