• Þjóðbraut 1, 300 Akranes
  • Mán - Fim: 8:00 - 16:00, Föstudaga 08:00 - 15:15
Fréttir

Fréttir

25
Nov

Dómur fallinn í Félagsdómi um samningsumboð um lífeyrismál

Í fyrradag féll dómur í Félagsdómi í máli sem Verkalýðsfélag Akraness höfðaði gegn Samtökum atvinnulífsins, en SA óskaði eftir að Alþýðusamband Íslands myndi gerast réttargæsluaðili í málinu.

Málið laut að kröfu um að viðurkennt sé af Félagsdómi að Verkalýðsfélag Akraness sé með samningsumboð til þess að semja um ráðstöfun framlags til lífeyrissjóða í kjarasamningi VLFA við Elkem Ísland á Grundartanga.

Í öðru lagi krafðist VLFA fyrir Félagsdómi að viðurkennt verði iðgjald í lífeyrissjóð fyrir félagsmenn VLFA verði 12%. Starfsmaður greiði 4% og 8% koma frá atvinnurekenda. Til viðbótar 8% mótframlagi fyrirtækisins í lífeyrissjóð koma 3,5% sem félagsmenn VLFA ákveða hvort þeir ráðstafa í samtrygginguna í sínum lífeyrissjóði, tilgreinda séreign eða í frjálsan viðbótarsparnað.

Niðurstaða Félagsdóms var með þeim hætti að Verkalýðsfélag Akraness náði sínu fram en þó ekki með þeim hætti sem félagið lagði upp með. Enda voru Samtök atvinnulífsins sýknuð af kröfu félagsins að svo stöddu eins og sagt er í dómsorði.

Þetta þýðir að VLFA og Elkem munu þurfa að gera nýtt samkomulag um rétt starfsmanna til að ráðstafa 3,5% af 15,5% framlagi í lífeyrissjóðina að eigin vali þ.e.a.s í samtrygginguna, tilgreinda séreign eða frjálsan viðbótarsparnað.

Formaður félagsins hefur sett sig nú þegar í samband við forstjóra Elkem Ísland með því að markmiði að klára nýtt samkomulag en það samkomulag mun heimila starfsmönnum áðurnefnda ráðstöfun á 3,5%. Samkvæmda dómi Félagsdóms myndi það samkomulag mega koma til framkvæmda 1. nóvember á næsta ári eða á sama tíma og kjarasamningar á hinum almenna vinnumarkaði renna út.  Því má segja að eina sem VLFA náði ekki fram í þessum dómi var að umrætt val á ráðstöfun tæki strax gildi en heimilt er að gera nýtt samkomulag sem kveður á um að þessi heimild taki gildi 1. nóvember á næsta ári eins og áður sagði.

Það er mikilvægt að það komi skýrt fram að VLFA og Elkem Ísland voru sammála um að semja með þeim hætti að starfsmenn fyrirtækisins hefðu aukið val til að ráðstafa sínum kjarasamningsbundnum iðgjöldum í lífeyrissjóð með ofangreindum hætti.

Hins vegar voru það ASÍ og Samtök atvinnulífsins sem komu í veg fyrir að sá samningur sem VLFA gerði við forsvarsmenn Elkem virkjaðist og því var það sameiginleg niðurstaða að skjóta málinu til Félagsdóms.

Það var þyngra en tárum taki að sjá að ASÍ og Samtök atvinnulífsins skulu hafa tekið höndum saman um að leggjast gegn því að samningsrétturinn um lífeyrismál væru ekki hjá stéttarfélögunum heldur hjá ASÍ og SA og vísuðu í samning frá árinu 1996 og árinu 1995 um lífeyrismál.

Ekki bara það heldur hélt lögmaður ASÍ því fram fyrir Félagsdómi að starfsmenn Elkem og annarra starfsmanna sem hafa sjálfstæðan kjarasamning við stóriðjur væru búnir að afsala sér rétti til að semja um iðgjöld til lífeyrissjóða nánast til eilífðar.

Þetta var svo ótrúlegur málflutningur því í öllum lögum þar sem kveðið er á um stéttarfélög er skýrt kveðið á um að það eru þau sem fara með samningsumboð fyrir sína félagsmenn til að semja um kaup og kjör þeirra og iðgjöld til lífeyrissjóða eru svo sannarlega hluti af starfskjörum launafólks.

Því miður hélt formaður að Félagsdómur myndi dæma eftir lögunum en í þessu máli var greinilegt að Félagsdómur sló skjaldborg um „kerfið“ og það mætti ekki rugga lífeyriskerfinu og gekk dómur mjög langt í að gera það.

Rétt er þó að geta þess að dómsorðið er afar undarlegt enda segir í því að SA og ASÍ séu sýknuð „að svo stöddu“.

Málið snérist um það að SA og ASÍ sögðust vera með samningsumboðið vegna lífeyrismála hjá sér en kjarasamningur starfsmanna Elkem Ísland er sjálfstæður kjarasamningur og VLFA fer alfarið með samningsumboðið í þeirri kjarasamningsgerð og hefur alla tíð gert. Hefur t.d. aldrei falið öðrum umboð til samningsgerðar fyrir sína félagsmenn í stóriðjusamningunum.

Þrátt fyrir þessa staðreynd og að kjarasamningurinn sé sjálfstæður þá vildi Félagsdómur meina að kaflinn um lífeyrismál á almenna vinnumarkaðnum frá 2016 gilti fyrir starfsmenn Elkem. En þeir komu hvergi nærri þeim kjarasamningi hvorki fengu kynningu á honum né kusu um hann samt þótti Félagsdómi eðlilegt að segja að sjálfstæður kjarasamningur félagsins við Elkem gilti ekki um lífeyrismál.

Þótt vissulega séu vonbrigði að málið hafi ekki unnist að fullu þá er þetta viss sigur eina sem gerist er að starfsmenn verða að bíða til 1. nóvember 2022 með að ráðstafa þessum 3,5% að eigin vild. Einnig liggur fyrir að VLFA hefur tekið af allan vafa í náinni framtíð að ASÍ fer alls ekki með samningsumboð um lífeyrismál fyrir félagið heldur mun félagið alfarið sjá um þau mál sjálft.

16
Nov

Fundað með starfsmönnum íþróttamannvirkja Akraneskaupstaðar

Í gær hélt formaður félagsins tvær kynningar um styttingu á vinnuvikunni fyrir starfsmenn íþróttamannvirkja Akraneskaupstaðar. Fyrri kynningin fór fram fyrir starfsmenn í íþróttahúsinu að Vesturgötu og síðari kynningin fór fram fyrir starfsmenn sem starfa í íþróttamiðstöðinni að Jaðarsbökkum.

Formaður fór ítarlega yfir helstu breytingar hvað varðar styttinguna svo sem breytingu á vaktarálögum, vaktahvata, breytingargjaldi, vægi vinnustunda og fleiri þáttum er lúta að styttingunni.

Fjölmargar spurningar komu til formanns og voru flestir sammála að fyrirkomulagið við styttingu vinnuvikunnar væri afar flókið.

Einnig fór formaður yfir þá þjónustu sem félagið býður félagsmönnum sínum upp á svo sem styrkjum úr sjúkrasjóði sem og þjónustuna sem orlofssjóður er með fyrir sína félagsmenn.

08
Nov

40 ný störf munu skapast hjá Norðuráli við stækkun á steypuskála.

Nú liggur fyrir að framkvæmdir á stækkun á steypuskála Norðuráls mun hefjast síðar í þessum mánuði og er áformað að taka hann í notkun í byrjun árs 2024.

Þetta er fjárfestin sem nemur 15 milljörðum og mun skapa um 100 störf á byggingartímanum og 40 ný varanleg störf að framkvæmdum loknum. Rétt er að geta þess að þessi stækkun á steypuskálanum mun auka útflutningstekjur Norðuráls um 4 milljarða og mun þessi stækkun á steypuskálanum klárlega styrkja og tryggja rekstarforsendur Norðuráls sem og atvinnuöryggi starfsmanna.

Það er einnig frábært að hægt sé að framleiða hér á landi einn umhverfisvænasti málm í heimi sem er ál með vistvæni grænni orku og er það mitt mat að okkar stærsta framlag til umhverfismála sé að við séum að nota vistvæna orku í þessa framleiðslu.

Það er morgunljóst að Norðurál er eitt mikilvægasta fyrirtækið sem félagsmenn VLFA starfa hjá enda eru yfir 420 manns sem vinna hjá Norðuráli sem tilheyra VLFA og voru meðallaunin 710.000 kr. síðasta mánuði. Rétt er að geta þess að unnið er á 8 tíma vöktum eða nánar tilgetið teknar 6 vaktir á 54 dögum og fimm dagar í frí og nemur vinnuskylda vaktavinnumanna 145,6 vinnustundum á mánuði.

05
Nov

Covid smitum fjölgar mikið á Akranesi

Það ríkir umtalsvert neyðarástand hér á Akranesi þessa dagana þar sem covid smitum hefur fjölgað nokkuð hratt en smitin teygi anga sína inn í fjölmörg fyrirtæki, grunn-og leikskóla og aðrar stofnanir samfélagsins.

Á þeirri forsendu er formaður algjörlega sammála Bæjarráði Akraness sem komst að þeirri niðurstöðu að fella niður alla starfsemi í leikskólum, grunnskólum, tónlistarskóla og frístundastarfi bæjarins föstudaginn 5. nóvember, sökum mikillar fjölgunar á covid smitum í bænum.

En í gær voru 75 í einangrun og 109 manns eru í sóttkví og því er ljóst að smituðum hefur fjölgað um 50 á milli daga og nauðsynlegt að grípa til aðgerða til að sporna við útbreiðslu á veirunni. Þegar þessi frétt er skrifuð liggur ekki endanlega fyrir smittölur frá gærdeginum en skv. upplýsingum heldur smitum í bænum að fjölga.

Eins og áður sagði þá greindust 50 manns á Akranesi í gær sem myndi þýða miðað við hina margfrægu höfðatölu að um 1500 manns hefðu greinst með covid smit á höfuðborgarsvæðinu og því ljóst að við Akurnesingar verðum að taka höndum saman um að stöðva útbreiðsluna.

Í ljósi þessara stöðu hefur félagið tekið upp grímuskyldu þegar félagsmenn koma á skrifstofu félagsins. Formaður vill hvetja alla félagsmenn sína til að huga vel að sínum persónubundnu sóttvörnum og fara varlega til að okkur takist að ná niður þessu hópsmiti sem nú hefur skotið sér niður hér á Akranesi.

26
Oct

Skrifað undir stofnanasamning milli VLFA og FVA

Á miðvikudaginn í síðustu viku var undirritaður stofnanasamningur FVA við Verkalýðsfélag Akraness. Í samningnum eru starfslýsingar, ístarfaflokkar eru tilgreindir og raðað í nýja launaflokka skv. gildandi launatöflu með tilliti til grunnröðunar, vörpunar og annarra þátta. Samningurinn nær til starfsmanna skólans, þ.e. þau sem vinna við ræstingu, störf í mötuneyti og aðstoð á starfsbraut.

Þessi stofnanasamningur er í anda þess samnings sem félagið gerði við Heilbrigðisstofnun Vesturlands þ.e.a.s hvað varðar starfaflokkun til launa og grunnröðun sem og þáttum er lúta að fjölgun flokka og þrepa vegna menntunar, endur- og símenntunar sem og starfsreynslu.

Þessi stofnanasamningur gildir afturvirkt frá 1. janúar og munu því starfsmenn fá laun sín leiðrétt afturvirkt 10 mánuði aftur í tímann. Mesta hækkun sem skilar sér í þessum samningi er hjá ræstingafólki og nemur sú hækkun 19,72% í einhverjum tilfellum.

Á myndinni eru Steinunn Inga Óttarsdóttir, skólameistari, og formaður VLFA, Vilhjálmur Birgisson, kampakát með samninginn.

20
Oct

Málflutningur fyrir Félagsdómi um samningsumboð flutt í gær

Í gær var flutt mál Verkalýðsfélags Akraness gegn Samtökum atvinnulífsins fyrir Félagsdómi.

Málið lýtur að kröfu um að viðurkennt sé af Félagsdómi að Verkalýðsfélag Akraness sé með samningsumboð til þess að semja um ráðstöfun framlags til lífeyrissjóða í kjarasamningi VLFA við Elkem Ísland á Grundartanga.

Í öðru lagi krafðist VLFA fyrir Félagsdómi að viðurkennt verði Iðgjald í lífeyrissjóð fyrir félagsmenn VLFA verði 12%. Starfsmaður greiði 4% og 8% koma frá atvinnurekenda. Til viðbótar 8% mótframlagi fyrirtækisins í lífeyrissjóð koma 3,5% sem félagsmenn VLFA ákveða hvort þeir ráðstafa í samtrygginguna í sínum lífeyrissjóði, tilgreinda séreign eða í frjálsan viðbótarsparnað.

Það er mikilvægt að það komi skýrt fram að VLFA og Elkem Ísland voru sammála um að semja með þeim hætti að starfsmenn fyrirtækisins hefðu aukið val til að ráðstafa sínum kjarasamningsbundnum iðgjöldum í lífeyrissjóð með ofangreindum hætti.

Nei það voru ASÍ og Samtök atvinnulífsins sem tóku höndum saman og sögðu að samningsrétturinn um lífeyrismál væri hjá þeim og vísuðu í samning frá árinu 1996 og árinu 1995. Ekki bara það heldur hélt lögmaður ASÍ því fram fyrir félagsdómi að starfsmenn Elkem og annarra starfsmanna sem hafa sjálfstæðan kjarasamning við stóriðju væru búnir að afsala sér rétti til að semja um iðgjöld til lífeyrissjóða.

Þetta er svo ótrúlegur málflutningur því í öllum lögum þar sem kveðið er á um stéttarfélög er skýrt kveðið á um að það eru þau sem fara með samningsumboð fyrir sína félagsmenn til að semja um kaup og kjör þeirra og iðgjöld til lífeyrissjóða eru svo sannarlega hluti af starfskjörum launafólks.

Það verður fróðlegt að sjá hvernig Félagsdómur ætlar að komast hjá því að við kjarasamningsgerð séu stéttarfélög ekki lögformlegur samningsaðili um kaup og kjör meðlima sinna, eins og skýrt er kveðið á um skv. 1. mgr. 5. gr. laganna um stéttarfélög og vinnudeilur. Eða í 74. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 þar sem kveðið á um félagafrelsi. Í ákvæðinu er sérstaklega minnst á stéttarfélög og verður af því ráðið að þeim sé ætlað mikilvægt hlutverk. Hlutverk stéttarfélaga er nánar útlistað í lögum nr. 80/1938, um stéttarfélög og vinnudeilur eins og áður sagði.

20
Oct

Formaður með erindi hjá Lionsfélögum á Akranesi í gær

Í gærkvöldi var formanni boðið að flytja erindi á Lionsfundi á Akranesi. Á fundinum fór formaður ítarlega yfir sögu félagsins og hin ýmsu mál sem lúta að félaginu með einum eða öðrum hætti.

Hann fór yfir atvinnulífið og þær hremmingar sem við Akurnesingar höfum þurft að þola í þeim efnum eins og með lokun Sementsverksmiðjunar á sínum tíma sem og þegar allar aflaheimildir frá Akranesi voru fluttar hér í burtu með skelfilegum afleiðingum efnahagslega fyrir samfélagið hér á Akranesi.

Einnig fór hann yfir mikilvægi stóriðjunnar á Grundartanga og öll þau gríðarlegu efnahagsáhrif sem þær hafa á samfélagið.

Einnig bar lífeyriskerfið á góma og sú mikla sjóðasöfnun sem á sér stað innan lífeyrissjóðakerfisins og benti formaður m.a. á að lífeyrissjóðirnir ættu um eða yfir 50% af öllum skráðum hlutabréfum í kauphöllinni. Þetta gerir það að verkum að samkeppni á matvælum, olíu, og tryggingarmarkaði verður eðli málsins samkvæmt afar takmarkað þegar sjóðirnir eiga yfir 50% í öllum þessum aðilum.

Þetta var góður fundur og alltaf gott fyrir forystumenn í verkalýðshreyfingunni að fá tækifæri til að tala milliliðalaust við hin ýmsu félagasamtök.

14
Oct

Verkalýðsfélag Akraness 97 ára í dag

Formaður vill fyrir hönd stjórnar óska öllum félagsmönnum Verkalýðsfélags Akraness innilega til hamingju með daginn því í dag er félagið 97 ára en það var stofnað 14. október 1924.

Í sögunni um stofnun félagsins segir orðrétt:

„Það var fimmtudaginn 9. okt. 1924, að allmargir sjómenn og verkamenn og ein kona, komu saman til fundar í Báruhúsinu á Akranesi, í þeim tilgangi að vinna að undirbúningi að stofnun verkalýðsfélags á Akranesi.

Það fólk sem hér var samankomið, var hert í miskunnarlausri baráttu fyrir lífshagsmunum sínum og heimila sinna. Þetta voru menn, sem sóttu sjóinn á litlum vélbátum og sumir á opnum árabátum, af miklu kappi, - verkamenn sem báru daginn út og daginn inn, og kona sú, sem getið er í fundargerðinni, vann við fiskþvott, en slíkt starf var að mestu unnið í óupphituðu húsnæði, og stundum undir beru lofti, og kom fyrir að brjóta þurfti ís af þvottakörunum áður en fiskþvottur gæti hafist.

Fundarstjóri á þessum fundi var kjörinn Sveinbjörn Oddsson, og fundarritari Sæmundur Friðriksson. Frummælandi á þessum undirbúningsfundi var Oddur Sveinsson á Akri.

Hann flutti snjallt erindi um alþýðuhreyfinguna í Evrópu, og lýsti starfi hennar og stefnu, og hversu miklu hún gæti komið til leiðar með starfsemi sinni. Hvatti Oddur eindregið til stofnunar verkalýðsfélags hér á Akranesi.

Þá ræddi Sæmundur Friðriksson, um stofnun verkalýðsfélags, og lýsti því hversu mikla þýðingu slíkur félagsskapur gæti haft fyrir verkalýðinn á sjó og landi, bæði í kaupgjalds- og atvinnumálum.

Sveinbjörn Oddsson kvað ekki hægt á einu kvöldi, að sýna fram á hvernig best væri ráðin bót á öllu því sem umbóta þurfti með, og lýsti á hvern hátt hann hyggði, að verkalýðsfélag gæti náð árangri ef stofnað yrði.

Auk þess töluðu þeir Þorsteinn Benediktsson og Sigurður Jörundsson, og mæltu þeir báðir með stofnun verkalýðsfélags. Þess ber að geta, að bræðurnir frá Teig, Ásgrímur, Sigurjón og Stefán, stuðluðu mjög að stofnun félagsins.

Á fundi þessum var kosin 5 manna nefnd, til þess að vinna að frekari undirbúningi. Kosningu hlutu eftirtaldir menn: Sveinbjörn Oddsson, Sæmundur Friðriksson, Jörgen Hansson, Indriði Jónsson og Oddur Sveinsson.

Þá var kosin 9 manna nefnd til þess að gera tillögur um stjórn fyrir væntanlegt félag og hlutu kosningu eftirtaldir: Indriði Jónsson, Sigurjón Sigurðsson, Sigurður Björnsson, Eiríkur Guðmundsson, Jónas Guðmundsson, Ólafur Kristjánsson, Gísli Einarsson, Halldór Sigurðsson og frú Sveinsína Sveinsdóttir. Síðan var fundi frestað og framhaldsfundur boðaður hinn 14. okt. 1924.

Framhaldsfundur var haldinn boðaðan fundardag, og þá lagt fram frumvarp að lögum fyrir félagið og það samþykkt samhljóða á fundinum. Stofndagur Verkalýðsfélags Akraness er því 14. október 1924. Stofnendur munu hafa verið alls 108 að tölu.

  1. 1. grein laganna hljóðaði svo:

           Félagið heitir: Verkalýðsfélag Akraness. Starfssvið: Ytri-Akraneshreppur.

  1. 2. grein.

           Tilgangur félagsins er að efla og styðja hag og menningu alþýðunnar á því svæði, sem félagið nær yfir, með því að vinna að sjálfsbjargarviðleitni almennings, ákveða vinnutíma og kaupgjald, og með sjálfstæðri þátttöku alþýðunnar í stjórnmálum lands og sveitarfélags, allt í samræmi við önnur verkalýðsfélög og Alþýðusambandið.

Fyrsta stjórn félagsins var skipuð eftirtöldum mönnum: Formaður: Sæmundur Friðriksson; ritari: Oddur Sveinsson og féhirðir Eiríkur Guðmundsson, Tungu. Meðstjórnendur: Jörgen Hansson og Ágúst Ásbjörnsson; varaformaður: Sveinbjörn Oddsson; vararitari: Gísli Gíslason og varaféhirðir: Jónas Guðmundsson.

08
Oct

Stýrivaxtahækkanir Seðlabankans eru eignartilfærsla frá skuldsettum heimilum til fjármálaelítunnar

Nú hefur þriðja stýrivaxtahækkun Seðlabankans litið dagsins ljós en á nokkrum mánuðum hafa stýrivextir bankans hækkað úr 0,75 prósentum í 1,5 prósent.

Það liggur fyrir að svona vaxtahækkun þegar hún hefur skilað sér út að fullu hefur mikil áhrif á hag og ráðstöfunartekjur heimilanna. Í því samhengi er rétt að vekja athygli á því sem fram kemur í Tíund blaði frá ríkisskattstjóra að íslensk heimili og einstaklingar skulduðu 2.266 milljarða króna árið 2019. Það er gríðarlega mikilvægt að almenningur átti sig á því að vaxtahækkanir eru ekkert annað en eignarfærsla frá skuldsettum heimilum yfir til fjármálakerfisins og 0,75% vaxtahækkun þýðir eignartilfærslu sem nemur tæpum 17 milljörðum á ári þegar og ef öll stýrivaxtahækkunin skilar sér í formi hækkunar á vöxtum fjármálakerfisins.

Ástæðan fyrir þessari vaxtahækkun er vegna aukinnar verðbólgu en 12 mánaða verðbólgan í dag er 4,4% en takið eftir að verðbólgan án húsnæðisliðar í vísitölunni er einungis 2,9%. Það liggur fyrir að ástæða fyrir mikilli hækkun húsnæðisverðs sem rekja má til trega sveitarfélaganna til að úthluta lóðum sem hefur leitt til framboðsskorts. Það undarlega í þessu er að við hækkun á fasteignaverði skapast sjálfkrafa hækkun á fasteignagjöldum sem sveitarfélögin fá. Með öðrum orðum lóðaskortur sem leiðir til hækkunar á fasteignaverði skilar sveitafélögunum umtalsvert auknum tekjum og því má segja að sveitarfélögin hafi nánast hvata til að viðhalda lóðaskorti til að ýta undir hækkun á fasteignaverði enda skilar það þeim hærri fasteignagjöldum eins og áður sagði.

Tímabundin hækkun í séreignarsjóði betri lausn?

Nú segir Seðlabankastjóri að stýrivaxtahækkun sé stýritæki sem þeir beita m.a til að draga úr einkaneyslu til að ná niður verðbólgu. Það má vera rétt, en er nauðsynlegt að gera það með því að ástunda miskunnarlausa eignatilfærslu frá skuldsettum heimilum yfir til fjármálakerfisins. Getum við tekið upp nýtt fyrirkomulag sem Seðlabankinn hefði til að draga úr einkaneyslu almennings til að ná verðbólgu niður. Mitt mat er, já það er svo sannarlega hægt að gera án þess að fjármagn renni ekki í milljarða vís í hvert sinn sem stýrivextir eru hækkaðir til fjármagnseigenda.

 

Ég tel að það eigi að breyta þessu þannig að ekki sé verið að draga úr einkaneyslu almennings með þeim hætti að flytja jafnvel 16 milljarða frá heimilunum eins og þessar vaxtahækkanir munu leiða af sér. Það væri miklu skynsamlegra að breyta þessu þannig að Seðlabankinn hefði heimild til að hækka framlag í séreignasjóði af launatekjum til að draga tímabundið úr einkaneyslu.

 

Það er ljóst að mun meiri sátt myndi ríkja um það ef Seðlabankinn hefði heimild til að gefa það út að allt launafólk myndi t.d auka framlag sitt tímabundið í séreignasjóð um 0,75% af sínum heildarlaunum til að slá tímabundið á einkaneysluna. Upphæðin færi inn á séreignareikning viðkomandi launamanns, en með því væri ekki verið að færa milljarða frá almenningi yfir til fjármálakerfisins heldur inn á reikning hjá einstaklingum sem myndi draga úr einkaneyslu. Fjármunirnir væru eftir sem áður eign fólksins.

 

Hvaða sanngirni er í því að það séu bara skuldsett heimili og fyrirtæki sem verða fyrir barðinu á vaxtahækkunum sem á að draga úr einkaneyslu en þeir sem skuldlausir eru leggja ekkert til málanna við að ná verðbólgunni niður.

 

Ég tel það í það minnsta fráleitt að verið sé að færa milljarða til fjármálakerfisins þegar það liggur fyrir að hægt væri að finna önnur stýritæki til að draga úr einkaneyslu almennings án þess að verið sé að færa milljarða frá þeim yfir til fjármálaelítunnar.

 

Það er morgunljóst að þessi leið myndi tryggja að ekki sé ástunduð grimmileg eignartilfærsla frá skuldsettum heimilum yfir til fjármálakerfisins í skjóli þess að draga þurfi tímabundið úr einkaneyslu almenningsins til að kveða niður verðbólguna.

 

Eina sem þarf til að breyta þessu er kjarkur, vilji og þor, en að sjálfsögðu mun fjármálaelítan leggjast gegn svona hugmyndum þar sem komið yrði í veg fyrir að fjármálakerfið myndi fá að vaða ofan í vasa vinnandi fólks og skuldsettra heimila með skítugum krumlum sínum í hvert sinn og Seðlabankinn ákveður að hækka stýrivextina.

 

Finnum nýja leið til þess þar sem hagsmunir launafólks og heimilanna verða hafðir í forgrunni en ekki enn og aftur hagsmunir fjármálaelítunnar eins og núverandi fyrirkomulag kveður á um.

 

Munum að þetta fyrirkomulag Seðlabankans um að draga úr einkaneyslu launafólks til að ná niður verðbólgu er ekkert náttúrulögmál heldur mannanna verk sem auðveldlega er hægt að breyta.

17
Sep

Kynningarfundur með starfsmönnum í búsetuþjónustu á Beykiskógum

Í gær var formaður Verkalýðsfélag Akraness með kynningu á réttindum fyrir starfsmenn í búsetuþjónustu fyrir fatlaða á Beykiskógum en um 20 starfsmenn sinna þeirri mikilvægu þjónustu.

Laut kynningin að stórum hluta um þær breytingar sem urðu við svokallaða vinnutímastyttingu enda nokkuð flókið fyrir almennt starfsfólk að átta sig á þeim breytingum sem áttu sér stað.

En eins og flestir vita var verið að stytta vinnuvikuna úr 40 vinnustundum niður í 36 vinnustundir og ýmsar nýjungar teknar inn eins og breyting á vaktarálagi, vaktahvata, breytingargjaldi og yfirvinnu 1 og 2.

Þetta var mjög góður kynningarfundur og fjölmargar spurningar komu til formanns VLFA en hann fór einnig yfir þá þjónustu og styrki sem VLFA býður sínum félagsmönnum uppá.

Fréttir

Style Switcher
Layout Style
Predefined Colors
Background Image