• Þjóðbraut 1, 300 Akranes
  • Mán - Fim: 8:00 - 16:00, Föstudaga 08:00 - 15:15
18
Jun

Formannafundur ASÍ

Formannafundur Alþýðusambands Íslands var haldinn í vikunni og eins og alltaf nýtir formaður VLFA tækifærið á slíkum vettvangi til að koma fram þeim athugasemdum sem brenna á félaginu á hverjum tíma fyrir sig. Á fundinum var verið að ræða hin ýmsu mál eins og til dæmis svokölluð starfskjaralög sem til stóð að leggja fram á nýafstöðnu þingi en formaður gagnrýndi harðlega vinnubrögðin við vinnslu þess frumvarps enda var það unnið með ólýðræðislegum hætti og án nokkurs samráðs við stéttarfélögin en lögin hefðu náð yfir lögvarða hagsmuni félagsins. 

Málið var unnið nánast einhliða af forseta ASÍ með fulltrúum Samtaka atvinnulífsins í samráði við Félagsmálaráðuneytið en eftir að frumvarpið lá fyrir létu Efling, VR og VLFA greina frumvarpið og var það niðurstaða lögmanna áðurnefndra félaga að margt í frumvarpinu væri í raun afturför í réttindagæslu fyrir félagsmenn stéttarfélaganna. Var sérstaklega 14. grein frumvarpsins gagnrýnd sem og kafli sem lýtur að aðkomu Vinnumálastofnunnar. Það verður að gagnrýna harðlega forseta ASÍ fyrir það samráðsleysi sem ástundað var í þessu máli enda liggja fyrir lögvarðir hagsmunir stéttarfélaganna þegar breytingar á lögum er varða þau eru til vinnslu. 

Einnig var til umræðu ályktun vegna málefna er lúta að Play og starfskjörum sem fyrirtækið hefur gert við Íslenska flugstéttarfélagið en þar var send harðorð ályktun en formaður tók til máls undir þessum lið og sagðist taka heilshugar undir að mikilvægt væri að verkalýðshreyfingin stæði vörð um starfskjör launafólks og inni gegn félagslegum undirboðum á íslenskum vinnumarkaði en benti jafnframt á að aðildarfélög ASÍ gætu litið í eigin barm því árið 1998 hafi verið samið við Norðurál á Grundartanga um launakjör sem voru 32% lakari en hjá álverinu í Straumsvík og ekki bara það heldur ákváðu þau aðildarfélög sem eiga aðild að samningnum að afsala sér einum heilagasta rétti launafólks sem er verkfallsrétturinn. Þessu til viðbótar var samningurinn ekki borinn undir þá sem voru að fara að vinna eftir honum og á þeirri forsendu er um töluverða hræsni að ræða þegar verið er að gagnrýna starfskjör hjá Play enda hefur slíkt verið gert hjá aðildarfélögum ASÍ að semja um mun lakari kjör en þekkjast í sambærilegum iðnaði. Sem betur fer hefur VLFA tekist að ná verkfallsréttinum aftur til baka og ekki bara það heldur einnig lagfæra launakjörin með þeim hætti að ef eitthvað er eru þau komin uppfyrir álverið í Straumsvík í dag. Hann nefndi líka að samið hefði verið við United Silicon á Reykjanesi á sínum tíma um allt að 40% lakari laun en hjá Járnblendiverksmiðjunni á Grundartanga og því er þessi gagnrýni á Play eilítið grátbrosleg. 

Fréttir

Style Switcher
Layout Style
Predefined Colors
Background Image