Sunnubraut 13 | 300 Akranes | Sími 4309900 | skrifstofa@vlfa.is
Stærra letur Minna letur
0

SÉRKJÖR OG AFSLÆTTIR

 • Apótek Vesturlands  
 • Brautin ehf
 • Galleri Ozone
 • LH bókhald ehf
 • Model
 • N1
 • Olís
 • Orkan
 • Omnis
 • Rafþjónusta Sigurdórs ehf
 • Verslunin Hans og Gréta
 • Café Kaja
 • Trésmiðjan Akur
 • VÍS 
 • Ökukennsla Sigga Trukks 
 • Ökukennsla Ágústu Friðriksd.
 • Knattspyrnufélag ÍA

0
0

LÖGFRÆÐIÞJÓNUSTA 

Félagsmenn geta fengið ókeypis lögfræðirágjöf hjá lögmanni félagsins með því að panta sér viðtalstíma á skrifstofu félagsins í síma 430-9900

 

0
5. janúar 2012

Mun formannafundur ASÍ lýsa yfir vantrausti á ríkisstjórn Íslands?

 Í dag var haldinn formannafundur Alþýðusambands Íslands þar sem farið var yfir forsenduákvæði kjarasamninga, en fyrir 20. janúar þarf forsendunefnd ASÍ að taka afstöðu til þess hvort forsendur kjarasamninga eru brostnar eða ekki.

 

Forseti Alþýðusambands Íslands fór yfir forsendur kjarasamningsins, bæði það sem lýtur að Samtökum atvinnlífsins en ekki síður samkomulagi við ríkisstjórnina sem gert var samhliða kjarasamningunum 5. maí. Það er skemmst frá því að segja að það kom fram í máli forsetans að forsenduákvæðið gagnvart SA hefur staðist. En hins vegar kom skýrt fram í máli hans að öðru máli gegni um samkomulag verkalýðshreyfingarinnar við ríkissjórnina. Annað var ekki að skilja á forsetanum en að flest öll atriði samkomulagsins hafi verið svikin.

 

Á fundinum tók formaður Verkalýðsfélags Akraness til máls og sagðist nú ekki oft vera sammála forseta ASÍ, en nú bregður svo við að formaður félagsins var algerlega sammála forsetanum hvað varðar svik núverandi ríkisstjórnar gagnvart verkalýðshreyfingunni og hagsmunum íslenskra launþega. Formaður fór ítarlega yfir hvernig þessi ríkisstjórn hefur brugðist íslenskum launþegum og heimilum þessa lands illilega frá því hún tók við stjórnartaumunum, fyrst sem minnihlutastjórn í byrjun febrúar 2009 og tók síðan formlega við völdum eftir kosningar í maí 2009.

 

Það kom fram hjá formanni að alþýða þessa lands hafi bundið miklar vonir við nýja ríkisstjórn sem kenndi sig við norræna velferð, félagshyggju, jöfnuð og réttlæti. Það eru því gríðarleg vonbrigði hvernig þessi ríkisstjórn hefur svikið íslenska verkalýðshreyfingu og launþega þessa lands slag í slag frá því hún tók við völdum. Formaður rakti öll þau svik sem hann hefur orðið vitni að af hálfu þessarar ríkisstjórnar og var af nægu að taka í þeim efnum. Ríkisstjórnin byrjaði á því að svíkja samkomulag sem verkalýðshreyfingin hafði gert við fyrri ríkisstjórn um verðtryggingu persónuafsláttar og krónutöluhækkanir á persónuafsláttinn, en ef ríkisstjórnin hefði staðið við þetta samkomulag þá væri persónuafslátturinn nú 53.500 kr., en ekki rúmar 46.000 kr. eins og hann er í dag. Ríkisstjórnin sveik líka 6.500 kr. hækkun á atvinnuleysisbótum sem átti að taka gildi 1. júní 2010. Hún sveik stöðugleikasáttmálann margfræga. Sjómannaafsláttur hefur verið tekinn af sjómönnum í áföngum. Alger stöðnun hefur verið í atvinnuuppbyggingu, enda kom fram í máli forsetans að atvinnuleysið sé nánast það sama og það var í janúar 2009 þegar núverandi ríkisstjórn komst fyrst til valda. Formaður minnti líka á loforð um skjaldborg heimilanna, en eins og nýverið kom fram í fjölmiðlum þá á helmingur heimila hér á landi nú í vandræðum með að ná endum saman og lítið sem ekkert hefur verið gert til að aðstoða skuldsett heimili vegna stökkbreyttra skulda í kjölfar hrunsins.  Einnig minntist formaður á þá skæðadrífu af skattahækkunum sem dunið hefur á alþýðu þess lands á undarförnum misserum og svona mætti lengi telja.

 

Þegar formaður hafði rakið þessar stórkostlegu vanefndir núverandi ríkisstjórnar, minnti hann forseta Alþýðusambandsins á kröfu miðstjórnar ASÍ frá 22. janúar 2009 þar kemur fram að ASÍ hafi ítrekað reynt að fá þáverandi stjórnvöld til viðræðna um aðgerðir í efnahagsmálum en talað fyrir daufum eyrum. Miðstjórnin krafðist þess að þáverandi ríkisstjórn myndi víkja tafarlaust og boðað yrði til þingkosninga og ný ríkisstjórn með nægjanlegan styrk og endurnýjað umboð myndi taka við.

 

Að þessu sögðu, tjáði formaður félagsins forseta ASÍ það að nú væri full ástæða til að lýsa yfir fullkomnu vantrausti á núverandi ríkisstjórn og óska eftir því að efnt yrði til kosninga án tafar vegna síendurtekinna svika við íslenskt launafólk. Hvatti formaður forseta ASÍ til að undirbúa slíka ályktun, en það er skemmst að segja frá því að forsetinn svaraði ekki þessari tillögu formanns félagsins. Vakti það undrun formanns, í ljósi þess að á sínum stóð ekki á miðstjórn Alþýðusambandsins að lýsa yfir vantrausti á ríkisstjórn Geirs H. Haarde vegna vanefnda og krefjast kosninga. 

 

Stjórn og trúnaðarráð Verkalýðsfélags Akraness fundar í næstu viku. Þar mun þetta mál verða tekið upp og einnig það hvort segja eigi upp núgildandi kjarasamningum. Ef það verður vilji stjórnar og trúnaðarráðs félagsins, þá mun félagið legga fram slíka vantrauststillögu á ríkisstjórn Íslands á næsta formannafundi sem haldinn verður 19. janúar nk., enda er það mat formannsins að svik núverandi ríkisstjórnar við íslenska launþega séu svo grafalvarleg að ekki sé hægt að horfa átölulaust á slík svik lengur.

 

Forystumenn í verkalýðshreyfingunni mega ekki undir nokkrum kringumstæðum horfa á flokkspólítíska hagsmuni sína fram yfir hagsmuni sinna félagsmanna, enda hefur formaður margoft lýst því yfir að æðstu forystumenn í verkalýðshreyfingunni eiga ekki að vera eyrnamerktir einhverjum einum ákveðnum stjórnmálaflokki, heldur styðja öll góð málefni óháð því frá hvaða stjórnmálaflokki slík mál koma. En því miður hefur formaður það á tilfinningunni að flokkspólítískir hagsmunir séu oft teknir framyfir hagsmuni félagsmanna innan íslenskrar verkalýðshreyfingar í dag.

 

 

0
0