Sunnubraut 13 | 300 Akranes | Sími 4309900 | Fax 430 9901 | skrifstofa@vlfa.is
Stærra letur Minna letur
0

SÉRKJÖR OG AFSLÆTTIR

 • Apótek Vesturlands
 • Bílar og dekk
 • Brautin ehf
 • Galleri Ozone
 • LH bókhald ehf
 • Model - Ormsson
 • N1
 • Olís
 • Omnis
 • Pípulagningafélag Lýðveldisins
 • Rafþjónusta Sigurdórs ehf
 • Snyrtistofan Dekur
 • Trésmiðjan Akur
 • VÍS 
 • Ökukennsla Sigga Trukks 
 • Knattspyrnufélag ÍA

0
0

LÖGFRÆÐIÞJÓNUSTA 

Félagsmenn geta fengið ókeypis lögfræðirágjöf hjá lögmanni félagsins með því að panta sér viðtalstíma á skrifstofu félagsins í síma 430-9900

 

0
27. febrúar 2015

Á formannafundi Starfsgreinasambands Íslands sem lauk rétt áðan var samþykkt með smávægilegum breytingum ályktun sem formaður Verkalýðsfélags Akraness og formaður Drífanda í Vestmannaeyjum lögðu fram en ályktunin lýtur að okurvöxtum bankanna. Það liggur fyrir að hér er um eitt mesta hagsmunamál íslenskrar alþýðu að ræða enda eru okurvextir fjármálakerfisins að leggjast afar þungt á skuldsetta alþýðu þessa lands.

 

Ályktunin hljóðar á eftirfarandi hátt:

 

Formannafundur SGS tekur undir gagnrýni um mikinn og ólíðandi vaxtamun viðskiptabankanna á Íslandi. Það liggur fyrir að mörg heimili og fyrirtæki hérlendis berjast í bökkum vegna þeirra okurvaxta sem þeim standa til boða.

 

Það liggur líka fyrir að sá vaxtamunur sem hér ríkir þekkist varla í þeim löndum sem við viljum helst bera okkur saman við. Þessi mikli vaxtamunur og okurvextir leggjast þungt á skuldsetta alþýðu þessa lands.

 

Bankakerfið á Íslandi olli íslensku samfélagi gríðarlegum skaða og það er algerlega ótækt  að bönkunum, sem yfirtóku lánasöfn almennings og fyrirtækja með miklum afslætti eftir hrun, skuli í skjóli fákeppninnar leyfast að níðast áfram á almenningi með okurvöxtum og gjaldskrárhækkunum.

 

Fundurinn fagnar því að forsætisráðherra skuli standa með launafólki í þessu mikla hagsmunamáli  sem vaxtakjör fjármálakerfisins er, ásamt því að taka undir kröfur SGS vegna komandi kjarasamninga,  enda eru hér um brýnustu hagsmunamál alþýðunnar að ræða.

 

Fundurinn skorar á ríkisstjórnina, Alþingi og fjármálakerfið í heild sinni að taka höndum saman um að skapa hér eðlilegt og sanngjarnt lánaumhverfi þar sem vextir og önnur kjör fjármálakerfisins verði eins og í siðmenntuðum löndum.

 

27. febrúar 2015

Ráðgjafar Virk draga úr umsóknum um páskavikuna
Í morgun var dregið úr umsóknum um páskavikuna í orlofshúsum Verkalýðsfélags Akraness. Að venju sóttu margir um en því miður komast alltaf mun færri að en vilja. Í boði voru öll orlofshús félagsins en þau eru Efstiás og Bláskógar í Svínadal, Ásendi og Birkihlíð í Húsafelli, Hraunborgir, Ölfusborgir og Kjós. Einnig var hægt að sækja um að dvelja í einni af íbúðum félagsins á Akureyri.

 

Leigutíminn er ein vika frá miðvikudegi til miðvikudags og hefst tímabilið í ár þann 1. apríl. Allir umsækjendur á hverjum stað voru númeraðir og til að gæta þess að allt færi vel fram voru ráðgjafar Virk fengnir til að sjá um að draga út númerin. Verið er að ljúka við að hafa samband við þá sem voru dregnir út.

27. febrúar 2015

Það er gríðarlega jákvætt að sjá þá miklu uppbyggingu og fjölgun starfa  sem orðið hefur hjá HB Granda hér á Akranesi en algjör viðsnúningur hefur orðið á liðnum árum hvað það varðar. Fyrst eftir sameininguna árið 2004 dró töluvert úr starfseminni en nú á liðnum misserum hefur störfum fjölgað jafnt og þétt. Sem dæmi er núna unnið allan sólarhringinn í loðnufrystingunni. Einnig er unnið myrkranna á milli í frystihúsi fyrirtækisins sem og í loðnubræðslunni.

 

Það er einnig mjög jákvætt að sjá að HB Granda gengur gríðarlega vel. Skilaði fyrirtækið 5,6 milljörðum í hagnað á síðasta ári, ákveðið hefur verið að greiða til hluthafa 2,7 milljarða í arðgreiðslur og fyrirhuguð er frekari uppbygging fyrirtækisins hér á Akranesi. Það ber hinsvegar einn skugga á þetta allt saman og það lýtur að því að lagfæra verður kjör þeirra sem starfa í fiskvinnslunni. Ekki bara hjá HB Granda heldur allsstaðar. Það liggur algjörlega fyrir að fyrirtæki sem skilar svona gríðarlegum hagnaði geta greitt sínu fólki mun betri laun heldur en gert er í dag og það er hlutverk okkar í verkalýðshreyfingunni að sjá til þess að fiskvinnslufólk fái stærri hlutdeild í þessum mikla hagnaði sem sjávarútvegurinn er að skila.

 

Það græða allir á því að laun verkafólks verði hækkuð, til dæmis ríki og sveitarfélög en verslun og þjónusta myndu einnig fá hlutdeild í slíku. Það verður að gerast að laun fiskvinnslufólks og annars verkafólks taki verulegum hækkunum í komandi kjarasamningum enda er afkoma til dæmis í fiskvinnslunni svo ævintýraleg að annað eins hefur ekki sést á liðnum árum. Þetta eru algjörir smáaurar sem um er að ræða í þessu samhengi og sem dæmi þá starfa um 600 manns í fiskvinnslunni hjá HB Granda vítt og breitt um landið og ef kjör þessa fólks yrðu hækkuð um 50.000 kr. á mánuði myndi launakostnaður einungis hækka um 360 milljónir á ári fyrir utan launatengd gjöld. Já, takið eftir þessu, einungis 360 milljónir og það er sáralítið í ljósi 5,6 milljarða hagnaðar.

 

En aðalmálið er að fyrirtækinu gengur vel, störfum fjölgar og þegar búið verður að lagfæra kjör þessa fólks þá munu allir græða eins og áður sagði.  

27. febrúar 2015

Á miðvikudaginn var haldinn aðalfundur allra deilda Verkalýðsfélags Akraness að undanskilinni sjómanandeildinni en þær deildir sem um ræðir eru matvæladeild, almenn deild, stóriðjudeild, iðnsveinadeild og opinber deild.

 

Mætingin á fundinn var bara nokkuð góð, uppundir 30 manns, en þessi háttur hefur verið hafður á í nokkur ár að halda aðalfundi sameiginlega. Auk venjubundinna aðalfundarstarfa fór formaður yfir rekstur félagsins á liðnu ári og komandi kjarasamninga.

 

Fram kom í máli formanns að reksturinn gengur mjög vel, það fjölgar jafnt og þétt í félaginu og félagið er það lánsamt að hafa eitt besta atvinnustig á landinu. Skiptir þar mestu máli Grundartangasvæðið og sú mikla uppbygging sem þar er og einnig hafa orðið algjör straumhvörf hjá HB Granda en þar hefur störfum í fiskvinnslu fjölgað gríðarlega á liðnum misserum.

 

Formaður fór yfir komandi kjarasamninga og það var afar ánægjulegt að heyra þann tón og þá samstöðu sem ríkti á meðal fundarmanna um að kjör verkafólks verði að lagfæra í komandi kjarasamningum þannig að þau dugi í það minnsta fyrir lágmarksframfærslu og að það verði að gerast með góðu eða illu.  

24. febrúar 2015
20. febrúar 2015
6. febrúar 2015
22. janúar 2015
0
0