Sunnubraut 13 | 300 Akranes | Sími 4309900 | Fax 430 9901 | skrifstofa@vlfa.is
Stærra letur Minna letur
0

SÉRKJÖR OG AFSLÆTTIR

 • Apótek Vesturlands
 • Bílar og dekk
 • Brautin ehf
 • Galleri Ozone
 • LH bókhald ehf
 • Model
 • N1
 • Olís
 • Omnis
 • Pípulagningafélag Lýðveldisins
 • Rafþjónusta Sigurdórs ehf
 • Snyrtistofan Dekur
 • Trésmiðjan Akur
 • VÍS 
 • Ökukennsla Sigga Trukks 
 • Knattspyrnufélag ÍA

0
0

LÖGFRÆÐIÞJÓNUSTA 

Félagsmenn geta fengið ókeypis lögfræðirágjöf hjá lögmanni félagsins með því að panta sér viðtalstíma á skrifstofu félagsins í síma 430-9900

 

0
17. október 2016

Nú er lokið kosningu um ótímabundið verkfall félagsmanna Verkalýðsfélags Akraness sem starfa á fiskiskipum samkvæmt kjarasamningi Sjómannasambands Íslands og Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi (SFS).

 

Kosningaþátttaka var nokkuð góð, á kjörskrá voru 72 sjómenn og greiddu 49 atkvæði, eða 68%. Verkfall var samþykkt með yfirgnæfandi meirihluta eða 96% greiddra atkvæða og er því ljóst að vinnustöðvun mun hefjast kl. 23:00 þann 10. nóvember hafi ekki náðst kjarasamningar milli aðila fyrir þann tíma.

 

 

17. október 2016

Formaður VLFA í ræðustól á þingi ASÍ 2009
Eftir rétt rúma viku eða nánar til getið 26. október hefst 42. þing Alþýðusambands Íslands og stendur þingið yfir í 3 daga. Rétt er að geta þess að þing Alþýðusambandsins eru æðsta vald í málefnum sambandsins, en þau eru haldin á tveggja ára fresti. Hvert aðildarfélag hefur rétt á að senda a.m.k. einn fulltrúa á þing sambandsins og á þingin mæta þrjú hundruð fulltrúar launafólks af öllu landinu til að móta heildarsamtökunum stefnu og starfsáætlun og velja þeim forystu. Verkalýðsfélag Akraness  á 8 þingfulltrúa á þinginu í ár.

 

Verkalýðsfélag Akraness tekur ætíð virkan þátt á þingum ASÍ og það gerir félagið með því að taka þátt í umræðum og koma þeim sjónarmiðum sem félagið telur að séu til hagsbóta fyrir félagsmenn vel á framfæri.

 

Þessu til viðbótar leggur VLFA ætíð lagt fram ályktanir til afgreiðslu á þingum ASÍ og það eru fá félög innan ASÍ sem hafa lagt fram fleiri ályktanir en Verkalýðsfélag Akraness á síðastliðnum þingum. Þetta gerir VLFA í ljósi þess að þing ASÍ eru æðsta vald í málefnum sambandsins og það er þingið sem mótar stefnu heildarsamtakanna í hinum ýmsu hagsmunamálum er lúta að félagsmönnum. Á þeirri forsendu er mikilvægt að stéttarfélögin séu virk  í að leggja fram tillögur og ályktanir sem félögin telja að séu til hagsbóta fyrir sína félagsmenn.

 

Á liðnum þingum hefur VLFA lagt fram margar tillögur og ályktanir og nægir að nefna tillögu um að stjórnarmenn í lífeyrissjóðum verði kosnir af öllum sjóðsfélögum og atvinnurekendur fari úr stjórnum sjóðanna, að forseti ASÍ sé kosinn í allsherjarkosningu á meðal allra félagsmanna ASÍ en ekki inná lokuðum þingum ASÍ einnig hefur VLFA lagt fram ályktun um að ASÍ vilji að verðtrygging á neytendalánum verði afnumin og sett verði þak á óverðtryggða vexti.

 

Á komandi þingi mun Verkalýðsfélag Akraness leggja fram tvær ályktanir. Önnur lýtur að nýju samningalíkani þar sem allt bendir til að mikilvægasti réttur launafólks verði skertur gróflega, en að sjálfsögðu er hér verið að tala um samningsréttinn. Síðari ályktunin lýtur að því að ASÍ beiti sér fyrir því að húsnæðisliðurinn verði tekin út úr mælingu neysluvísitölunnar enda hefur sá liður knúið verðbólguna áfram bæði fyrir og eftir hrun. Þetta er afar mikilvægt í ljósi þess að nánast allar fjárskuldbindingar heimilanna eru tengdar við umrædda neysluvísitölu.

 

Það er ljóst að fulltrúar Verkalýðsfélags Akraness munu berjast fyrir því að þessar ályktanir fái brautargengi á þinginu enda eru miklir hagsmunir undir í báðum þessum málum en eins og allt launafólk veit þá er samningsréttur launafólks hornsteinn stéttarfélagsbaráttunnar á Íslandi og hann má ekki skerða undir nokkrum kringumstæðum.  

 

Hægt er að skoða ályktanir Verkalýðsfélags Akraness með því að smella hér og hér.

 

7. október 2016

Það er óhætt að segja að nóg sé að gera hjá Verkalýðsfélagi Akraness um þessar mundir við réttindagæslu fyrir okkar félagsmenn en félagið rekur nú þrjú mál fyrir dómstólum og tvö önnur eru á leið fyrir Héraðsdóm Vesturlands. Þessi fimm mál tengjast þremur fyrirtækjum á félagssvæði Verkalýðsfélags Akraness og lúta að ágreiningi um greiðslu á hvíldartímum, vikulegum frídegi, uppsagnarfresti, túlkun á útreikningi á orlofs- og desemberuppbótum og túlkun á því hvernig ávinnsla á starfsaldri er reiknuð út.

 

Eins og áður sagði þá eru þrjú mál nú þegar fyrir dómstólum og núna er lögmaður félagsins að undirbúa stefnu á fyrirtækið Skagann ehf. m.a. vegna ágreinings um greiðslu á áunnum hvíldatímum og vikulegum frídegi og skerðingar á kjarasamningsbundnum uppsagnarfresti.

 

Þau fyrirtæki sem Verkalýðsfélag Akraness hefur stefnt vegna áðurnefnds ágreinings eru auk Skagans ehf, Norðurál og Hvalur hf. Það er ljóst að hér er um mikla fjárhagslega hagsmuni um að ræða og ef þessi mál vinnast öll þá er einnig ljóst að þau munu hafa fordæmisgildi sem mun þýða að fjárhagslega geta þessi mál numið mörgum milljónum jafnvel vel á annan tug milljóna króna.

 

Rétt er að geta þess málflutningur fyrir Félagsdómi vegna tveggja mála er lúta að túlkun á útreikningi á orlofs- og desemberuppbótum fer fram á miðvikudaginn í næstu viku, en það mál er höfðað gegn Norðuráli. Og síðan er félagið með annað mál sem tekið verður fyrir 25. október gegn Norðuráli og lýtur að ávinnslu á réttindum vegna starfsaldurs.

 

Síðan er einnig rétt að geta þess að aðalmeðferð í máli sem félagið höfðaði gegn Hval hf. meðal annars vegna skerðingar á hvíldartímum og vikulegum frídegi verður væntanlega fyrir jól í Héraðsdómi Vesturlands.

 

Það er stefna Verkalýðsfélags Akraness að standa ætíð þéttan vörð um réttindi okkar félagsmanna og ef við teljum að verið sé að brjóta á réttindum okkar fólks þá að sjálfsögðu fer félagið af fullum þunga í að fá niðurstöðu í slík mál og ef ekki tekst að ná samkomulagi við fyrirtækin þá endar slíkur ágreiningur eðli málsins samkvæmt fyrir dómstólum. Verkalýðsfélag Akraness horfir ekki í krónur og aura við að verja hagsmuni sinna félagsmanna.

 

 

28. september 2016

Hérna er Gylfi Dalmann í viðtali hjá Sigurjóni M. Egilssyni
Síðastliðinn mánudag óskaði Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, dósent við Háskóla Íslands sem kennir nú vinnumarkaðsfræði í meistaranámi, eftir því að formaður Verkalýðsfélags Akraness kæmi og hitti nemendur eina kennslustund. Gylfi hefur í gegnum árin nokkrum sinnum óskað eftir slíkum heimsóknum og að sjálfsögðu hefur formaður félagsins tekið jákvætt í það, en þetta er í sjötta sinn á nokkrum árum sem hann hittir nemendur Gylfa í þessum tilgangi.

 

Tilgangur heimsóknarinnar var sá að fara yfir stöðu verkalýðshreyfingarinnar, mikilvægi hennar og hin ýmsu mál er lúta að starfsemi hreyfingarinnar. Formaður fór víða í klukkustundarlöngu erindi sínu og eðli málsins samkvæmt fjallaði hann mikið um svokallað Salek samkomulag sem aðilar vinnumarkaðarins og stjórnvöld reyna nú að koma á hér á landi. 

 

Fram kom í máli formanns að stjórn og trúnaðarráð Verkalýðsfélags Akraness telur að þær hugmyndir sem eru uppi um nýtt vinnumarkaðsmódel að norrænni fyrirmynd séu ein sú mesta ógn sem launafólk og stéttarfélögin hafi staðið frammi fyrir frá stofnun verkalýðshreyfingarinnar. Fór formaður yfir það að VLFA telur að nýtt vinnumarkaðsmódel muni leiða til mikillar skerðingar á samningsfrelsi launafólks og stéttarfélaganna enda snúast hugmyndir um nýtt vinnumarkaðslíkan um að færa ákvörðunartöku um hámarkslaunabreytingar yfir á miðstýrt apparat sem aðilar Salek samkomulagsins eru að móta og koma sér saman um. 

 

Formaður fór líka yfir að hugmyndir eru uppi um að breyta vinnulöggjöfinni til þess að festa nýtt samningalíkan í sessi. Formaður sagði í erindi sínu að samningsfrelsi launafólks væri hornsteinn íslenskrar verkalýðsbaráttu og það samningsfrelsi megi ekki skerða með nokkrum hætti.

 

Formaðurinn fór líka yfir skýrslu sem Steinar Holden frá Óslóar Háskóla gerði fyrir aðila Salek samkomulagsins og fjallaði um hugmyndir um nýtt vinnumarkaðsmódel. Í skýrslunni kemur skýrt fram að samningsfrelsi verður stórlega skert ef þessar hugmyndir ná fram að ganga enda gengur nýtt samningalíkan útá að festa í sessi samræmda láglaunastefnu þar sem öllum verður skylt að semja um hóflegar launahækkanir og nefndi formaður í erindi sínu að í skýrslu Steinars hefðu orðin "hóflegar launahækkanir" komið 19 sinnum fyrir í 20 blaðsíðna skýrslu!

 

Formaður fór líka yfir það vaxtaokur og verðtryggingarofbeldi sem íslenskur almenningur hefur þurft að þola hér á landi í tugi ára með skelfilegum lífsgæðamissi fyrir neytendur. Hann nefndi að það væri gríðarlega mikilvægt að lækka vexti og afnema verðtryggingu á fjárskuldbindingum neytenda. Hann sagði líka að okurvextir og verðtrygging væru ekkert náttúrulögmál heldur mannanna verk sem auðvelt væri að breyta. Vilji, kjarkur og þor er allt sem þarf til þess. 

 

Þetta var afar skemmtileg stund að mati formanns enda fékk hann margar spurningar tengdar hinum ýmsu málefnum hreyfingarinnar. Svona tækifæri eru líka ágæt til að koma upplýsingum á framfæri um starfsemi íslenskrar verkalýðshreyfingar. Starfsemi verkalýðshreyfingarinnar er mikilvæg og verður mikilvæg áfram, en það kom fram í máli formanns að það er grundvallaratriði fyrir forystumenn í verkalýðshreyfingunni að hlusta vel á rödd alþýðunnar því það er alveg morgunljóst að hægt er að gera betur í hinum ýmsu baráttumálum er lúta að hagsmunum launafólks og nægir að nefna í því samhengi kjör þeirra sem hvað höllustum fæti standa í íslensku samfélagi.

 

 

 

2. júní 2016
28. apríl 2016
0
0