Sunnubraut 13 | 300 Akranes | Sími 4309900 | Fax 430 9901 | skrifstofa@vlfa.is
Stærra letur Minna letur
0

SÉRKJÖR OG AFSLÆTTIR

 • Apótek Vesturlands
 • Bílar og dekk
 • Brautin ehf
 • Galleri Ozone
 • LH bókhald ehf
 • Model - Ormsson
 • N1
 • Olís
 • Omnis
 • Pípulagningafélag Lýðveldisins
 • Rafþjónusta Sigurdórs ehf
 • Snyrtistofan Dekur
 • Trésmiðjan Akur
 • VÍS 
 • Ökukennsla Sigga Trukks 
 • Knattspyrnufélag ÍA

0
0

LÖGFRÆÐIÞJÓNUSTA 

Félagsmenn geta fengið ókeypis lögfræðirágjöf hjá lögmanni félagsins með því að panta sér viðtalstíma á skrifstofu félagsins í síma 430-9900

 

0
17. desember 2014

Verkalýðsfélag Akraness hefur í ár eins og undanfarin ár útdeilt styrkjum úr styrktarsjóði félagsins. Þessi styrktarsjóður er þannig til kominn að Landsbankinn greiðir VLFA 800.000 kr. á ári vegna viðskipta og félagið lætur þá upphæð síðan renna til hinna ýmsu góðgerðarmála.

 

Hinsvegar hefur félagið á þessu ári útdeilt hærri upphæð en þessum 800.000 kr. og er það gert í ljósi þess að félagið átti 90 ára afmæli 14. október síðastliðinn.

 

Þau verkefni sem Verkalýðsfélag Akraness styrkti á því ári sem nú er senn á enda eru eftirfarandi:

 

 

 

 

 

 

Kaup á sneiðmyndatæki á Heilbrigðisstofnun Vesturlands (2,3 milljónir)

Mæðrastyrksnefnd

Akraneskirkja

Körfuknattleiksfélag Akraness

Bjargir - forvarnir og fræðsla

Hollvinasamtök Heilbrigðisstofnunar Vesturlands


Samtals voru þeir styrkir sem félagið veitti að upphæð 3.120.000 kr.

 

Verkalýðsfélagi Akraness finnst gott og gagnlegt að geta stutt hin ýmsu góðgerðarmál enda skiptir það gríðarlega miklu máli fyrir samfélagið í heild sinni að félagasamtök létti undir til dæmis hjá þeim sem minna mega sín í íslensku samfélagi.

 

Varðandi sneiðmyndatækið þá er hér um heilsufarslegt öryggi að ræða fyrir félagsmenn Verkalýðsfélags Akraness að ræða enda skiptir máli fyrir félagsmenn að til staðar sé öflug heilbrigðisþjónusta með góðum tækjakosti því það illkynja sjúkdómar séu greindir snemma getur oft skilið á milli lífs og dauða.  

12. desember 2014

Verkalýðsfélag Akraness hefur nú fest kaup á bústað sem staðsettur er að Birkihlíð 6 í Húsafelli. Bústaðurinn er einstaklega vel skipulagður en hann var byggður árið 2008 og hefur verið í einkaeigu síðan þá. Hann er 82 fermetrar að stærð og í honum eru þrjú svefnherbergi, þar af tvö með góðum tvíbreiðum rúmum og það þriðja með rúmi sem er ein og hálf breidd. Auk þess fylgir bílskúr bústaðnum og til stendur að setja þar upp gestahús og fjölga með því gistirýmum. Með því móti gætu 2-3 fjölskyldur auðveldlega farið saman í þennan rúmgóða bústað. Umhverfi bústaðarins er mjög gróið og er því hægt að slaka á í ró og næði en um leið hafa aðgang að öllu því sem sumarhúsabyggðin í Húsafelli hefur upp á að bjóða. Á þessu svæði standa nú yfir miklar framkvæmdir og er byggðin að taka breytingum meðfram þeim og með tilkomu hótelsins sem nú er í byggingu má segja að Húsafell sé að verða sumarleyfisparadís.
Eftirspurn félagsmanna eftir orlofshúsum er alltaf mikil og eru yfirleitt allir bústaðir félagsins bókaðir um helgar yfir vetrartímann en yfir sumartímann er eftirspurnin enn meiri og komast alltaf færri að en vilja. Var því orðið tímabært að fjölga þeim orlofshúsum sem standa félagsmönnum til boða. 
Nú þegar er búið að opna fyrir bókanir og geta félagsmenn athugað hvaða tímabil eru laus með því að fara inn á félagavefinn eða hafa samband við skrifstofu félagsins í síma 4309900. 

Hér má sjá myndir af nýja bústaðnum
 

9. desember 2014

Samstaða starfsmanna Norðuráls er mikil
Nú eru kjaraviðræður vegna kjarasamnings Norðuráls komnar á fulla ferð. Haldnir hafa verið einir þrír formlegir fundir með forsvarsmönnum Norðuráls en á fyrsta fundinum var lögð fram ítarleg kröfugerð sem hefur verið til umræðu á þeim fundum sem nú eru liðnir. Forsvarsmenn Norðuráls hafa ekki tekið efnislega afstöðu til kröfugerðarinnar þó þeir hafi gefið í skyn að þeim hugnist ekki til dæmis krafan um að tekið verði upp sambærilegt vaktakerfi og er hjá Elkem Ísland.

 

Það er mat formanns að framundan séu gríðarlega erfiðar kjaraviðræður, ekki bara varðandi Norðurál heldur alla þá kjarasamninga sem eru lausir og Verkalýðsfélag Akraness á aðild að. Það er til dæmis morgunljóst að væntingar til dæmis starfsmanna Norðuráls til verulegra launahækkana eru miklar og eru þær væntingar svo sannarlega eðlilegar í ljósi þeirrar staðreyndar að rekstur Norðuráls hefur ætíð gengið gríðarlega vel og er það hið besta mál. Það liggur fyrir að hagsmunir stéttarfélagsins, starfsmanna og fyrirtækisins liggja algjörlega saman þegar kemur að góðri afkomu fyrirtækja. Það er eins eðlilegt og hugsast getur að starfsmenn Norðuráls hafi miklar væntingar til veglegra launahækkana vegna þeirra afkomutalna sem nú þegar liggja fyrir varðandi rekstur fyrirtækisins.

 

Það jákvæða í þessu öllu saman er að samstaða starfsmanna Norðuráls er gríðarleg og með slíkri samstöðu er hægt að ná æði langt þegar kemur að bættum kjörum. En eins og áður sagði er framundan harður kjaravetur og óttast formaður að ef líkja á komandi kjaraviðræðum við veðrið þá megi segja að viðræðurnar gætu orðið suðvestan útsynningur með hvössum éljum. Vonandi hefur formaður rangt fyrir sér hvað þetta varðar en þetta er tilfinning hans á þessari stundu. 

 

Næsti fundur verður haldinn 17. desember næstkomandi og á þeim fundi munu forsvarsmenn fyrirtækisins leggja fram hugmyndir að hækkun launaliðar og svara kröfunni efnislega frá A til Ö. Eins og áður hefur komið fram hafa þeir ýjað að því að þeir ætli að hafna því að taka upp fjölskylduvænt vaktakerfi og ef það verður lokaniðurstaðan er ljóst að brugðið getur til beggja vona hvað varðar framhald þessara viðræðna. Enda eru háværar raddir innan verksmiðjunnar um að hverfa frá þessu 12 tíma vaktakerfi og taka upp 8 tíma kerfi eins og tíðkast hjá Elkem Ísland og Alcan í Straumsvík.

 

Það er mikilvægt fyrir öll góð fyrirtæki að átta sig á því að það skiptir höfuðmáli að vera með gott starfsfólk. Án góðra starfsmanna næst aldrei góður árangur í rekstri og afkomu fyrirtækja. Þess vegna er mikilvægt að hlusta á starfsfólkið og stéttarfélögin og þær ábendingar og athugasemdir sem það hefur fram að færa. Ein af ábendingunum sem starfsmenn hafa komið með er að álag á starfsmenn hafi á undanförnum misserum aukist allverulega vegna framleiðsluaukningar og hagræðingar innan fyrirtækisins. Sem betur fer hefur þessu verið mætt að hluta til og er það einlæg von formanns að það náist farsæl lausn í þessum kjaraviðræður þar sem hagsmunir starfsmanna verði hafðir að leiðarljósi því þeir eiga það svo sannarlega skilið.

  

5. desember 2014

Í gær og í dag stendur yfir þing Sjómannasambands Íslands en fulltrúi sjómannadeildar Verkalýðsfélags Akraness á þessu þingi er formaður félagsins. Þetta þing er haldið í skugga þess að sjómenn hafa verið kjarasamningslausir í tæp 4 ár.

 

Formaður hélt stutta ræðu á þinginu í gær og sagði að það væri þyngra en tárum taki fyrir sjómenn að vera búnir að vera samningslausir í 4 ár í ljósi þeirrar bláköldu staðreyndar að afkoma sjávarútvegsins á þessum fjórum árum hefur verið ævintýraleg. Nefndi formaður sem dæmi að skuldir sjávarútvegsins 2008 hefðu verið 564 milljarðar en væru í dag rúmir 360 milljarðar og hefðu því lækkað um allt að 200 milljarða á þessum árum. Formaður benti einnig á að hagnaður sjávarútvegsfyrirtækja hafi einnig verið gríðarlegur, hann var 53 milljarðar árið 2013 eftir skatta en 47 milljarðar árið þar á undan.

 

Það kom fram í ræðu formanns að stærsta hagsmunamálið hjá sjómönnum væri verðmyndun á sjávarafurðum en þar hafi útgerðarmenn geta fengið að skýla sér á bakvið Verðlagsstofu skiptaverðs sem væri handónýtt apparat sem þyrfti að breyta án tafar. Það verður að markaðstengja allar sjávarafurðir og það er ljóst að með slíku myndi komast á eðlileg verðmyndun en það er einnig ljóst að sjómenn eru að verða af umtalsverðum tekjum ár hvert sem og samfélagið allt.  

20. nóvember 2014
27. október 2014
23. október 2014
22. október 2014
15. október 2014
0
0