Sunnubraut 13 | 300 Akranes | Sími 4309900 | skrifstofa@vlfa.is
Stærra letur Minna letur
0

SÉRKJÖR OG AFSLÆTTIR

 • Apótek Vesturlands  
 • Brautin ehf
 • Galleri Ozone
 • LH bókhald ehf
 • Model
 • N1
 • Olís
 • Orkan
 • Omnis
 • Rafþjónusta Sigurdórs ehf
 • Snyrtistofan Dekur
 • Trésmiðjan Akur
 • VÍS 
 • Ökukennsla Sigga Trukks 
 • Ökukennsla Ágústu Friðriksd.
 • Knattspyrnufélag ÍA

0
0

LÖGFRÆÐIÞJÓNUSTA 

Félagsmenn geta fengið ókeypis lögfræðirágjöf hjá lögmanni félagsins með því að panta sér viðtalstíma á skrifstofu félagsins í síma 430-9900

 

0
19. maí 2017

Eins og fram hefur komið hér á heimasíðunni var undirritaður nýr kjarasamningur fyrir starsfmenn Elkem á Grundartanga þann 12. maí síðastliðinn og rétt í þessu lauk talningu á atkvæðum úr kosningu um samninginn. Var samningurinn samþykktur með miklum meirihluta en tæplega 71% sem greiddu atkvæði sögðu já og 29% sögðu nei.

 

Á þessu sést að mikil ánægja var með nýgerðan kjarasamning enda voru fjölmörg atriði í samningnum til mikilla hagsbóta fyrir starfsmenn enda er hann að skila til dæmis ofngæslumönnum yfir 9% launahækkun í upphafi ásamt mikilli hækkun á orlofs- og desemberuppbótum og einnig eru launahækkanir á samningstímanum vel tryggðar.  

17. maí 2017

Eins og fram hefur komið hér á heimasíðunni var undirritaður nýr kjarasamningur fyrir starfsmenn Elkem Ísland á föstudaginn en formaður félagsins var í gær að kynna samninginn fyrir starfsmönnum Elkem. Þessi kjarasamningur er að mati formanns félagsins mjög góður enda er hann í anda þess samnings sem gerður var fyrir starfsmenn Norðuráls. Ofngæslumenn eru til dæmis að hækka um 9% í heildarlaunum á fyrsta ári samningsins. Heildarlaun ofngæslumanns með 10 ára starfsreynslu voru fyrir samninginn fyrir utan desember- og orlofsuppbætur 517.609 kr. en fara upp í 564.988 kr. sem er tæplega 50.000 kr. hækkun á mánaðarlaunum eða eins og áður sagði 9,15%

 

Í samningnum var bónuskerfið lagfært en það getur gefið að hámarki 10,5% Samningsaðilar eru sammála um að það eigi að skila starfsmönnum um eða yfir 80% af hámarkinu sem eru 8,4%. Gamla bónuskerfið var ekki að virka sem skyldi en sá bónus gaf 5,6% að meðaltali á síðasta samningstíma. Orlofs- og desemberuppbætur hækka umtalsvert eða úr rúmum 181.000 kr. hvor fyrir sig eða samtals 362.000 kr. í 202.000 kr. eða samtals 404.000 kr. sem þýðir að hækkun orlofs- og desemberuppbóta nemur 11,3% á fyrsta ári. En orlofs- og desemberuppbætur hjá stóriðjunum á Grundartanga eru langtum hærri en gengur og gerist á hinum almenna vinnumarkaði.

 

Í þessum samningi náðist líka í gegn svokallaður Elkem skóli sem er starfstengt nám sem er tvískipt, annars vegar grunnnám og hinsvegar framhaldsnám og spannar hvort námið fyrir sig 3 annir. Að afloknum skólanum munu starfsmenn fá 5% hækkun fyrir hvort námið fyrir sig eða samtals 10% sem þýðir að þegar starfsmenn hafa lokið bæði grunn- og framhaldsnámi þá mun það skila þeim uppundir 60.000 kr. launahækkun.

 

Samningurinn gildir afturvirkt frá 1. febrúar 2017 en hann gildir til 31. mars 2019 og munu hækkanir í samningnum verða með sambærilegum hætti og gerist hjá Norðuráli á Grundartanga fyrir árið 2018. Ástæða þess að samningurinn gildir bara til 31. mars 2019 er sú að þá rennur raforkusamningur Elkem við Landsvirkjun út og eins og staðan er núna ríkir töluverð óvissa varðandi raforkumál fyrirtækisins þar sem það hefur ekki enn náð samningum við Landsvirkjun. Formaður félagsins skal fúslega viðurkenna að hann hefur verulegar áhyggjur af þeim málum enda hefur okkar atvinnusvæði orðið fyrir nægum áföllum að undanförnu og nægir að nefna í því samhengi uppsagnir uppundir 100 starfsmanna í landvinnslu HB Granda.

 

En eins og áður sagði er þetta mjög góður samningur en rétt er að vekja sérstaka athygli á því að samið var á hinum almenna vinnumarkaði um aukið framlag í lífeyrissjóði sem verður komið upp í 3,5% í júlí 2018. Þetta aukaframlag munu starfsmenn Elkem mega nota í sína eigin séreign allt þar til lögum um lífeyrissjóði verður breytt og ef þeim verður breytt. Semsagt, þeir mega ráða hvort þeir setji þetta í samtryggingu síns lífeyrissjóðs eða í séreignina sem þeir eru nú þegar með hver fyrir sig.

 

Formaður kynnti þennan samning í gær á tveimur fjölmennum fundum og eru starfsmenn nú að kjósa um samninginn. Kosningu lýkur á næsta föstudag kl. 13:30 og mun niðurstaðan liggja fyrir um kl. 14.  

12. maí 2017

Verksmiðja Elkem á Grundartanga
Rétt í þessu var undirritaður nýr kjarasamningur við Elkem Ísland á Grundartanga. Það er mat formanns Verkalýðsfélags Akraness að samningurinn sé mjög ásættanlegur enda náðust helstu megináherslur kröfugerðarinnar fram. Samningurinn mun verða afturvirkur frá 1. febrúar 2017 og eru ýmis mikilvæg réttindamál inni í þessum nýja samningi. Meðal annars náðist áfangi sem barist hefur verið fyrir í mörg ár sem er svokallaður stóriðjuskóli en þessi skóli mun heita Elkem skólinn. Námið er tvískipt og að loknum hvorum hluta fyrir sig fá starfsmenn 5% launahækkun og er því 2 x 5% launahækkun í boði í gegnum Elkem skólann. 

 

Einnig var bónuskerfinu breytt umtalsvert sem mun gefa starfsmönnum hærri bónus heldur en í þeim samningi sem nú var að renna út og einnig er ágætis hækkun á grunnlaunum sem hefur margfeldisáhrif á aðra kjaraliði. Orlofs- og desemberuppbætur munu hækka um rúm 11% og verða hvor fyrir sig 202.000 kr. eða samtals 404.000 kr á ári.

 

Samningurinn verður kynntur ítarlega fyrir starfsmönnum á þriðjudaginn, 16. maí, þar sem formaður mun fara yfir þau atriði sem náðust. Eins og áður sagði náðust helstu atriðin þó alltaf sé það þannig í kjarasamningsgerð að menn hefðu viljað fá enn meira. En heilt yfir er þessi kjarasamningur mjög góður að mati formanns.   

12. maí 2017

Frá fundinum í gær
Aðalfundur Verkalýðsfélags Akraness var haldinn í gær. Það er skemmst frá því að segja að atburðir dagsins í gær settu mark sitt á fundinn en öllum starfsmönnum í landvinnslu HB Granda, 86 manns, var sagt upp störfum.

 

Þrátt fyrir að þetta mál hafi mikið verið rætt á aðalfundinum þá fór formaður að venju yfir skýrslu stjórnar. Kom fram í hans máli að félagið stendur gríðarlega vel, ekki bara fjárhagslega heldur einnig félagslega. Rekstrarafgangur af öllum sjóðum félagsins nam 109 milljónum króna en það hefur verið stefna stjórnar að láta félagsmenn ætíð njóta góðrar afkomu félagsins með einum eða öðrum hætti, til dæmis í formi hækkunar á styrkjum og öðru sem tengist réttindum félagsmanna í félaginu.

 

Eins og áður sagði var afkoman góð og því var fæðingarstyrkur félagsmanna hækkaður úr 85.000 kr. í 100.000 kr. og ef báðir foreldrarnir eru í félaginu nemur heildarupphæðin 200.000 kr. Einnig var gleraugnastyrkurinn hækkaður úr 40.000 kr. í 45.000 kr. 

 

Það kom einnig fram að réttindabarátta félagsins og vinna við varðveislu réttinda félagsmanna hefur verið gríðarlega mikil á liðnum misserum. Félagið rekur nú þrjú mál fyrir dómstólum og hefur frá því að núverandi stjórn tók við árið 2003 innheimt yfir 400 milljónir vegna hinna ýmsu kjarasamningsbrota.

 

Að sjálfsögðu voru málefni líðandi stundar ofarlega í huga fundarmanna eins og áður kom fram og var sú ákvörðun forsvarsmanna HB Granda að hætta hér landvinnslu eftir yfir 100 ára vinnslu á sjávarafurðum fordæmd harðlega. Fram kom í máli formanns að árið 2002 hafi 170.000 tonnum verið landað á Akranesi, 350 manns hafi þá starfað hjá Haraldi Böðvarssyni og fyrirtækið verið langstærsti launagreiðandi á Norðvesturlandi með greiðslur sem námu 2 milljörðum króna. Núna væri öll vinnslan að fara héðan og var það mat fundarmanna að það væri ekki hægt að láta slíkt átölulaust. Því var sett fram áskorun til félagsins um að fordæma þessi vinnubrögð harðlega enda liggur fyrir að þær forsendur fyrir þessu sem HB Granda menn gefa sér virðast ekki standast eina einustu skoðun.

 

Það kom fram í máli formanns að lega Akraness varðandi fiskimið væri mjög hagstæð þar sem veiðar á uppsjávarafla færu að stórum hluta fram við suðurströndina en þrátt fyrir stutta siglingu til Akraneshafnar tækju forsvarsmenn HB Granda ákvörðun um að sigla hringinn í kringum landið með þær afurðir. Vakti hann einnig athygli á því að eftir að HB Granda var gert skylt að fara með beinabræðsluna úr Norðurgarði í Reykjavík þá hefur fyrirtækið þurft að keyra þúsundum tonna af beinum til bræðslu á Akranesi og nam þessi flutningur um 15.000 tonnum í fyrra. Það er óhætt að segja að frá því sameining HB og Granda átti sér stað árið 2004 hafa allar hagræðingaraðgerðir fyrirtækisins bitnað á okkur Akurnesingum. Hér að neðan má sjá ályktun fundarins varðandi ákvörðun HB Granda.

 

Ályktun aðalfundar Verkalýðsfélags Akraness vegna ákvörðunar HB Granda

 

"Aðalfundur Verkalýðsfélags Akraness, haldinn þann 11. maí 2017, fordæmir ákvörðun HB Granda um að ætla sér að hætta landvinnslu á Akranesi og færa störfin til Reykjavíkur. Það er mat fundarins að forsvarsmenn fyrirtækisins hafi ekki sýnt fram á þá hagræðingu sem slíkar aðgerðir eiga að leiða af sér. Aðalfundurinn skorar á Alþingi Íslendinga að byggðafesta aflaheimildir og standa vörð um dreifða byggð í landinu og trygga atvinnu eins og kveðið er á um í 1. grein laga um stjórn fiskveiða. Fundurinn telur það nöturlegt þegar aðilar sem hafa tímabundinn umráðarétt yfir auðlindum hafsins geta tekið ákvörðun um að svipta fólk lífsviðurværi sínu og skilja samfélögin eftir í sárum. Því ítrekar fundurinn áskorun til Alþingis um að tekið verði á þessari meinsemd við stjórnun fiskveiða."  

20. febrúar 2017
0
0